Menu

Flink bezig!

Het wordt groener, veiliger, sneller en leuker!

Het waren doorgaans lelijke, slecht verlichte en onfrisse passages die je als fietser in de Leidse regio moest doorkruisen: fietstunnels. Als kind durfde je er vaak al niet doorheen, en later als volwassene eigenlijk nog steeds niet. 

En zo waren er nog wel meer verbeterpunten te ontdekken voor fietsers in de regio: een ontbrekend stukje fietspad hier, geen plek in de stalling daar. Om het nog maar niet te hebben over de soms oersaaie, grauwe routes die je als fietser moet afleggen om van A naar B te geraken. Maar niets blijft bij het oude. Leiden is namelijk sinds een tijdje flink bezig het voor fietsers in de regio veiliger, sneller en leuker te maken. Hoe? Dat lees je hieronder.

Flink bezig

Veiliger en groener: meer pad!

Zie je zo’n bord staan? Dan weet je dat Leiden hier nu (of binnenkort) flink bezig is voor fietsers. Zoals in de wijk Roomburg bijvoorbeeld. De verbinding tussen het Julius Caesarpad en Kasteelhof wordt verbeterd door het aanleggen van een ontbrekend stukje fietspad, de Vliststraat wordt breder gemaakt zodat fietsers meer ruimte krijgen en het parkeerterrein aan de Wierickestraat wordt groener door de huidige bestrating te vervangen door grasbetontegels, het aanplanten van 13 berken en 2 grote tamme Kastanjes. Zo wordt het daar veiliger en groener tegelijk. Op deze kaart kun je zien waar in de regio gemeenten flink bezig zijn voor fietsers. Groen betekent: gedaan! Rood betekent: staat in de planning.

Leuker naar de Leidse Ommelanden

Samen met de omliggende gemeentes werkt Leiden aan de realisatie van acht thematische fietsroutes die de stad verbinden met de buitengebieden rondom Leiden: de Leidse ommelanden. Een gebied met een grote verscheidenheid aan oer-Hollandse landschapstypen, ieder met een eigen historie en eigen flora-en-fauna footprint: 8 verhalen dus. 

Fietstunnel

Om die verhalen goed te kunnen vertellen vinden overal kleine ingrepen plaats, zoals de kunstzinnige verfraaiing van twee fietstunnels die onder de Haagweg/Churchilllaan lopen. Ook de tunnels in het spoorviaduct aan het begin van de Plesmanlaan (onderdeel van ‘de Zeeroute’) worden opgesierd door een collage van 60 meter lang. Zo’n tunnel: daar fietst iedereen voor zijn plezier doorheen. Lees hier meer over de muurschilderingen. 

Sneller: snelfietsroutes in de regio

Snelfietsroutes zijn comfortabele, snelle en veilige fietsroutes over langere afstanden. Met brede, rechte asfaltpaden en zo min mogelijk oponthoud. Er zijn momenteel twee snelfietsroutes richting Den Haag gereed: langs het spoor en langs de A44/Rijksstraatweg. Aan nieuwe routes richting Katwijk, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer wordt gewerkt. Daarna volgen snelle fietsroutes richting Oegstgeest, Noordwijk, Teylingen en Leiderdorp/Kaag en Braassem.

Snel fietsroutes